Sistem POS untuk Pengurusan Event

Bagaimana sistem POS boleh membantu menyelaraskan semua tugas-tugas dalam mengurus event dengan lebih sistematik dan paling penting, lancar?