Call us at +603 8744 2331

Apakah Kelebihan OpenAPI dalam POS Restoran?

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Pengenalan

OpenAPI ialah perisian yang membolehkan dua aplikasi berkomunikasi dan berkongsi data antara satu sama lain. Ia berfungsi dengan menggunakan protokol yang menyambungkan aplikasi yang berbeza dalam satu sistem yang disepadukan. 

 

Apakah Kegunaan OpenAPI?

Slurp! POS dibina dengan ciri OpenAPI untuk memudahkan pengguna menghubungkan sistem Slurp! dengan sistem parti ketiga.

Pemilik restoran boleh memudahkan operasi dan meningkatkan keuntungan hanya dalam satu sistem yang ringkas.

Dengan ciri OpenAPI, anda boleh mengintegrasikan proses-proses dalam operasi kedai makan seperti:

  • pemesanan QR
  • pembayaran dalam talian
  • sistem perakaunan 
  • dan banyak lagi.

 

Kelebihan OpenAPI dan Slurp! POS

 

Ciri OpenAPI menawarkan lebih banyak fungsi untuk pemilik & pekerja untuk mengendalikan restoran menggunakan Slurp! POS tanpa perlu membangunkan sistem yang khusus. 

Oleh itu, fungsi Slurp! POS boleh dinaik taraf seiring dengan perkembangan perniagaan dan pelanggan.

OpenAPI dalam Slurp! POS sangat berguna untuk perniagaan anda kerana ia:

  • Membenarkan fleksibiliti dan customization
  • Mudah disesuaikan dengan trend pasaran dan pelanggan yang sentiasa berubah
  • Membolehkan integrasi dengan pelbagai aplikasi untuk perniagaan yang meluas

 

Antara aplikasi yang sering diintegrasikan dalam Slurp! POS adalah Bungkusit, Getorders, MrSpeedy, Boost, dan Maybank QR.

Sedia untuk naik taraf operasi restoran dan peruncitan anda? Kami sedia untuk berbual dengan anda. Jom Slurp!

Follow us on social media!

More To Explore

Sign up to our mailing list!

Get updates on retail and F&B articles, trends, tips and Slurp! related newsletter.