5 Ways to Keep and Attract Quality F&B Staff

F&B is an industry that constantly experiences high employee turnover rate due to its fast-paced and stress-inducing environment. As a food and beverage entrepreneur, it might not be possible to completely eliminate turnovers. However, you can still keep it at a manageable level. To lower your staff turnover rate, keeping your staff happy is a […]

5 Langkah Mengekalkan dan Mendapatkan Pekerja F&B yang Berkualiti

Industri makanan dan minuman tidak pernah lari dari isu kekurangan pekerja. Majoriti mereka yang bekerja dalam bidang ini adalah golongan muda yang mengisi masa lapang semasa cuti pengajian atau mencari pengalaman sebelum mendapat kerja tetap. Ia juga industri yang mencabar kerana melibatkan servis dan hospitaliti, maka tidak asing apabila kadar pekerja yang berhenti bekerja sangat […]