Call us at +603 2770 2869

12 Geran SME Malaysia Yang Anda Boleh Mohon Hari Ini

geran SME Malaysia

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Di manakah tempat untuk mendapatkan geran SME di Malaysia?

Bagi kebanyakan usahawan, itu adalah soalan yang sering ditanya apabila memerlukan sejumlah dana untuk membiayai atau mengembangkan perniagaan mereka.

Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan bantuan kewangan untuk perniagaan anda. Salah satunya adalah geran SME  kerajaan.

Teruskan membaca untuk melihat senarai geran SME di Malaysia yang anda boleh mohon.

12 Geran SME Malaysia Yang Anda Boleh Mohon

geran SME Malaysia

1) Soft Loan Schemes for Services Sector (SLSSS)

Geran SME di Malaysia yang pertama dalam senarai ini ialah SLSSS.

Ini merupakan satu skim pinjaman untuk sektor perkhidmatan.

Tujuan skim ini adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan untuk perusahaan start-up dan sektor perkhidmatan yang ingin mengembangkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi.

Ini adalah pinjaman kewangan untuk CAPEX dan modal kerja, dengan kadar faedah 4% setahun untuk SME dan tidak melebihi RM5 juta.

Syarat Kelayakan:

 • Syarikat bersepadu di bawah Akta Syarikat 1995
 • Syarikat yang didaftarkan di bawah Pendaftaran Perniagaan Ordinan 1956
 • Penyedia perkhidmatan yang berdaftar di bawah Sijil Amalan mana-mana Badan Peraturan Profesional.
 • Rakyat Malaysia yang memiliki sekurang-kurangnya 60% ekuiti.
 • Memiliki lesen premis yang sah.

2) Soft Loan for SMEs (SLSME)

SLSME membantu memberikan pinjaman kepada syarikat start-up dan syarikat-syarikat sedia ada.

Ini juga termasuk menyokong aset tetap dan kewangan modal kerja.

Syarat Kelayakan:

 • SME diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965
 • SME diperbadankan di bawah Pendaftaran Perniagaan Ordinan 1956
 • Rakyat Malaysia memiliki sekurang-kurangnya 60% ekuiti
 • Memiliki lesen premis yang sah
 • Memiliki SME dengan pegangan saham yang tidak melebihi 20% dipegang oleh syarikat awam. Hanya jika berkenaan.

Geran ini lebih menfokuskan kepada sektor-sektor bidang seperti pembuatan, perkhidmatan berkaitan pembuatan dan mana-mana perkhidmatan KECUALI perkhidmatan insurans dan kewangan.

Jumlah pembiayaan yang diberikan di bawah skim bergantung kepada jenis pembiayaan yang disediakan – Projek, Aset Tetap, Modal Kerja dan Software/ Perisian IT.

Amaun minimum kewangan adalah RM50,000 dengan kadar faedahnya adalah 4% setahun setiap tahun.

Projek: RM5 juta (maksimum)

Aset Tetap: RM5 juta (maksimum)

 • Hingga 90% daripada kos aset baru
 • Hingga 65% untuk peralatan terpakai / rekondisi, tidak lebih dari 5 tahun.

Modal Kerja: RM3 juta (maksimum)

 • Hingga 100% untuk Pembelian Kredit Berputar
 • Seterusnya, sehingga 90% untuk Pembiayaan Berjangka
 • Hingga 80% untuk Kredit Berputar Jualan

Perkakasan / Perisian IT: RM 50,000 (maksimum)

 • Hingga 90% daripada kos aset baru
 • Hingga 65% untuk peralatan terpakai, tidak lebih dari 5 tahun usia peralatan tersebut.

3) Tabung Usahawan Siswazah (TUS)

Tujuan utama TUS adalah untuk memberikan pinjaman kepada usahawan yang baru bermula.

Dengan cara ini, ia memberikan suntikan semangat untuk mereka yang baru menceburi dunia perniagaan.

Pinjaman dana yang diberikan oleh skim bergantung kepada keadaan perusahaan tetapi pembiayaan pinjaman untuk start-up biasanya antara RM 20,000 hingga RM 250,000.

Sementara itu, kadar faedah pembayaran peminjam adalah 4% dalam tempoh sepuluh tahun yang diberikan.

Syarat Kelayakan:

 • Warganegara Malaysia
 • Sekurang-kurangnya memiliki diploma dalam mana-mana peringkat yang diiktiraf oleh Malaysian Qualification Register (MQR)
 • Masa tamat pengajian: tidak melebihi 15 tahun
 • Umur seseorang individu: tidak melebihi 40 tahun

4) Young Entrepreneur Fund (YEF)

Tujuan utama pembiayaan pinjaman YEF adalah untuk membantu usahawan muda yang baru memulakan perniagaan dan untuk memenuhi keperluan perniagaan mereka.

YEF juga lebih menumpukan kepada konsep Pembiayaan Syariah. Contohnya; Bai ’Inah, Bai’ Bithaman Ajil, Ijarah, Ijarah Thumma Bai ’dan Bai’ Istina.

Margin Pembiayaan:

 • Modal Kerja: Sehingga 100%
 • Aset Operasi Perniagaan: bergantung kepada keadaan peralatan seperti: Peralatan Baru – sehingga 95%, Alat yang Digunakan Semula atau Digunakan – sehingga 70%

Kewangan terhad dalam lingkungan RM20,000 hingga RM100,000, kadar keuntungan bersih sekitar 5% setahun.

Syarat Kelayakan:

 • Warganegara Malaysia yang berumur antara 18 hingga 30 tahun, memiliki perniagaan.
 • Perniagaan didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) – termasuk syarikat perkongsian atau syarikat Sdn Bhd.
 • Syarikat perkongsian / syarikat Sdn Bhd: pemohon mesti memperoleh lebih daripada 51% saham atau saham majoriti dalam syarikat.
 • Memiliki sekurang-kurangnya sijil keusahawanan atau vokasional.
 • Syarikat permulaan yang beroperasi kurang dari 1 tahun akan dipertimbangkan.

5) Tabung Pembangunan Pengangkutan Awam (TPPA)

Skim TPPA menyediakan pinjaman dana untuk perniagaan pengangkutan awam termasuk pengusaha bas dan teksi komersial di Malaysia.

Walaubagaimanapun, kewangan hanya terhad pada jumlah tertentu dan ia juga bergantung pada jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat, iaitu dalam linkungan RM30,000 hingga RM 10 juta.

Syarat Kelayakan:

 • Dana ini hanya untuk syarikat atau perniagaan yang menawarkan perkhidmatan dan mengendalikan pengangkutan awam seperti bas, teksi, dan lain-lain.
 • Berdaftar dengan SSM di bawah Akta Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan 1987 (Akta 334)
 • Mesti berdaftar dengan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) dan memiliki Surat Tawaran Kelulusan (STK) dari LPKP.

Tempoh pinjaman pembiayaan berbeza-beza mengikut jenis pengangkutan. Bagi bas, ia memerlukan masa sehingga 10 tahun, kecuali bas ekspres selama 8 tahun.

Selain itu, LPKP telah menetapkan jangka waktu pembiayaan, yang tidak boleh melebihi jangka hayat pengangkutan.

6) Bumiputera Enterprise Enhancement Programme (BEEP)

BEEP bertujuan untuk membantu membangunkan dan mengembangkan SME Bumiputera dan juga merperkukuhkan perniagaan SME.

Syarat Kelayakan:

 • Mesti didaftarkan di bawah SSM / Badan Profesional / Pihak Berkuasa atau Pejabat Daerah di Sabah dan Sarawak.
 • Menepati ciri-ciri SME dari segi perolehan dan skop jualan tahunan.
 • Bumiputera mesti memiliki 60% ekuiti
 • Memiliki lesen premis perniagaan yang sah
 • Tidak ada konflik kepentingan dengan pembekal.
 • Sedang beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan
 • Mempunyai penilaian SCORE / M-CORE.

7) SME Emergency Fund (SMEEF)

Dana pinjaman yang membantu SME sekiranya berlaku insiden malang seperti bencana alam seperti banjir, kemarau, hakisan pantai dan lain-lain yang menjejaskan perniagaan mereka.

SMEEF memberikan dana sehingga RM100,000 untuk membantu perniagaan pulih semula setelah berlakunya bencana dengan cara seperti;

 • Memperbaiki elektrik
 • Mengubahsuai premis, pintu, tingkap, lantai, dan lain-lain.
 • Memperbaiki perabot yang terjejas di premis
 • Memperbaiki mesin dan alat

Syarat Kelayakan:

 • Hendaklah didaftarkan dengan SSM di bawah Akta Syarikat 1960 atau Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.
 • Sekurang-kurangnya 60% dana ekuiti berpusat di Malaysia.
 • Memiliki premis perniagaan yang sah
 • Sekiranya menjalankan perniagaan di kawasan bencana (mesti diisytiharkan oleh Majlis Keselamatan Negara atau pejabat daerah lain)
 • Memiliki bukti bahawa perniagaan telah terjejas oleh bencana alam.
 • Memiliki surat yang dikeluarkan oleh Pegawai Daerah.
 • Memiliki laporan pengesahan dari SME Corp Malaysia.

8) Business Start-up Fund (BSF)

BSF telah ditubuhkan untuk membantu membiayai syarikat baru start-up berasaskan teknologi.

Dana sehingga RM5 juta atau 90% daripada jumlah kos projek akan diberikan dengan tempoh pembiayaan ini berlangsung selama 6.5 tahun sahaja.

Syarat Kelayakan:

 • Perlu diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016.
 • Syarikat berasaskan teknologi yang memiliki minimum 70% saham Malaysia.
 • Produk atau perkhidmatan mestilah penting dalam kebaruan / inovasi.

9) TEKUN Financing

TEKUN Financing membantu menyediakan dana pinjaman atau program untuk membantu belia yang terlibat dalam industri pertanian dan asas tani.

Dua syarat skim pembiayaan yang disediakan oleh TEKUN Financing adalah:

 • Skim Pinjaman Kecil (SPK) – RM10,000 hingga RM 50,000. Tempoh pembayaran sehingga 5 tahun.
 • Skim Pinjaman Sederhana (SPS) – RM50,000 hingga RM 100,000. Tempoh pembayaran sehingga 10 tahun.

Syarat Kelayakan:

 • Warganegara Bumiputera dan Malaysia
 • Berumur antara 18 hingga 60 tahun
 • Pemohon tidak muflis
 • 100% dimiliki oleh Bumiputera
 • Lesen / permit / SSM yang sah
 • Mempunyai lokasi perniagaan tertentu atau perniagaan premis / mudah alih
 • Terlibat secara langsung dan sambilan dalam perniagaan.
 • Satu pembiayaan hanya untuk satu syarikat.

Apa yang menarik mengenai TEKUN Financing adalah anda akan dilindungi di bawah Insurans Pinjaman dan Insurans Nyawa & Kemalangan yang ditetapkan oleh TEKUN Nasional dalam tempoh pinjaman.

10) Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM)

SKPM membiayai pinjaman untuk sesiapa yang ingin mengembangkan perniagaan yang berasaskan industri makanan di Malaysia.

Skim ini akan membantu SME Malaysia untuk meningkatkan produktiviti perniagaan mereka dan membantu menembusi pasaran baru.

Syarat Kelayakan:

 • Mesti diperbadankan di Malaysia dengan SSM di bawah Akta Syarikat 1965
 • Boleh menjadi hak milik tunggal atau perkongsian
 • Memiliki lesen premis perniagaan yang sah
 • Hanya warganegara Malaysia yang dibenarkan untuk memohon skim ini
 • Boleh menjadi individu atau bukan individu (berasaskan perniagaan makanan)
 • Mesti sekurang-kurang 15% pegangan dimiliki rakyat Malaysia

Dengan skim ini, SME akan mendapat pinjaman sehingga 100% bergantung kepada jumlah kos projek mereka yang mesti melebihi RM500,000.

Selain itu, dana disalurkan secara tetap pada kadar 3.6% setahun dalam jangka masa 8 tahun.

11) Rural Economy Funding Scheme (SPED)

SPED bekerjasama dengan program pembiayaan lain dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan tujuan untuk membantu usahawan SME Bumiputera di luar bandar.

Ini adalah peluang besar untuk mengembangkan perniagaan pengusaha SME ke tahap seterusnya melalui dana ini.

Konsep pinjaman kewangan untuk SPED adalah:

 • Commodity Murabahah Term Financing-i (CMTF-i)
 • Commodity Murabahah Revolving Financing (CMRF-i)
 • Ijarah Thumma Bai’ (ITB) 
 • Jaminan Bank Kafalah.

SPED memberikan tumpuan kepada pemberian pinjaman sehingga 90% untuk Aset Tetap dan hingga 100% untuk modal kerja syarikat selama 3 hingga 7 tahun.

Oleh itu, had kewangan adalah di antara RM 250,000 hingga RM 500,000 bagi setiap permohonan. Bagi keuntungan bersih, kadarnya adalah 5% setiap tahun.

Syarat Kelayakan:

 • Mesti dikendalikan di kawasan luar bandar yang dikenal pasti oleh KKLB
 • Dimiliki oleh Bumiputera
 • Berdaftar di bawah Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2002 atau Akta Koperasi 1993
 • Mendapat lesen perniagaan dari pihak berkuasa tempatan
 • Memperoleh premis perniagaan yang terpisah dari kediaman

12) PROSPER Usahawan Muda (PUMA)

Skim ini membantu usahawan Bumiputera muda untuk memulakan perniagaan mereka dengan menyediakan dana sehingga RM 100,000.

Terdapat progam latihan untuk membantu para usahawan mengembangkan kemahiran keusahawanan mereka.

Dana akan berjalan selama sepuluh tahun (maksimum) dan berdasarkan konsep Syariah.

Syarat Kelayakan:

 • Pemohon mestilah Bumiputera
 • Pemohon mestilah berumur antara 18 tahun hingga 35 tahun.
 • Pemohon mesti bersedia dan mampu melaburkan wang, sekurang-kurangnya RM500
 • Pemohon mesti bersedia untuk menghadiri setiap program pengembangan latihan yang diatur di bawah skim dana ini
 • Pemohon mesti mempunyai rekod kewangan yang baik dan bersih.
 • Perusahaan: Mesti diperbadankan di Malaysia dan didaftarkan di bawah SEM, memiliki setiap lesen yang diperlukan untuk memulakan perniagaan, tidak menyalahi undang-undang dan mematuhi Syariah.

Kesimpulan

Terdapat pelbagai pilihan geran SME Malaysia yang anda boleh pohon.

Terpulang kepada anda untuk memilih geran yang bersesuaian dengan jenis perniagaan serta dana yang anda perlukan.

Apa yang penting adalah dengan adanya pengetahuan dan sumber untuk mendapatkan dana perniagaan ini, ianya dapat memudahkan anda memohon pinjaman kewangan dengan pihak berwajib untuk tujuan mengembangkan perniagaan anda.

P.S Sekiranya anda inginkan penyelesaian untuk memudahkan operasi perniagaan makanan dan restoran, lakukannya dengan Slurp! Pengurusan Inventori POS.

Kini, anda dapat menganalisis anggaran anda dengan mudah, mengesan laporan penjualan dan juga melihat aliran tunai anda sendiri.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem POS ini, layari laman web utama hari ini. ‘Like’ kami di Facebook.

Follow us on social media!

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

Drop us a line and keep in touch